Մաթեմատիկա

Բաժանելի       2052    26765    1165445
Բաժանարար  27         234(9)   2263
Քանորդ            76        1139       515

Ռուսերեն

Ответьте на вопросы.

 1.  Сколько зелёных карандашей было у Кати?

  три
  два
  один
  четыре

 2. Разрешала ли мама Кати дать зелёный карандаш Лене?

  нет, не разрешила
  да, разрешила
  сказала, что подумает
  забыла о просьбе Кати

 3. Разрешил ли брат Кати дать зелёный карандаш Лене?

  нет, не разрешил
  забыл о просьбе Кати
  сказал, что подумает
  да, разрешил

 4.  Почему Катя не дала зелёный карандаш Лене?

  считала, что Лена сломает ее карандаш
  забыла о просьбе Лены
  дала зелёный карандаш другой девочке
  карандаш Кати потерялся

 5. Что пообещала Лена если Катя даст ей зелёный карандаш?

  забрать карандаш домой
  осторожно рисовать карандашом
  поменять зелёный карандаш на синий
  просто промолчала

 6. Взяла ли Лена зелёный карандаш у Кати?

  да, взяла
  нет, не захотела брать
  взяла коричневый карандаш
  взяла желтый карандаш

 7.  Почему Лена не захотела взять зелёный карандаш у Кати?

  Лене нужен был фиолетовый карандаш
  Лена забыла взять карандаш у Кати
  Кате было жалко свой зелёный карандаш
  Лена поняла, что Кате было жалко свой зелёный карандаш

 8.  О чем спросила Лену учительница?

  почему листья на деревьях жёлтые?
  почему листья на деревьях фиолетовые?
  почему листья на деревьях синие?
  почему листья на деревьях коричневые

 9. Что ответила покрасневшая Катя учительнице?

  я не дала зелёный карандаш Лене
  я дала Лене карандаш
  я забыла карандаш дома
  я ей давала, а она не берёт

 10.  Чему учит рассказ?

  не надо делиться 
  не надо помогать другим
  хорошо быть жадным
  надо уметь дружить

Մայրենի

Առաջադրանքներ՝

1.Պատկերացրու՝ դու ես Տոնինոյի փոխարեն, արդեն հոգնել ու ձանձրացել ես անտեսանելի լինելուց, քեզ մենակ ու անզոր ես զգում, ի՞նչ ելք կգտնեիր:
Ես միանգամից կվազեի Պաոլայի մոտ և կհարցնեի, թե ինչպես տեսանելի դառնալ:

2. Ի՞նչ ես կարծում՝ ինչո՞ւ Պաոլան տեսավ Տոնինոյին:

Ինձ թվում է, որ Պաոլան էլ էր անտեսանելի ուղղակի նրան տեսնում էր մի քանի հոգի:

Մայրենի

 1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
  Միլիոն, յոդ, չեմպիոն, ռադիո, մարմարյոն, արդիոք, ամբիոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիորդ, կոմիսյոն, այո, Սրապյոնյան, Պիոտր, ռադիոկայան:
 2. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:

Գոյական, գոյաբանություն, գոյություն:

Յոթանասուն, յոթանասունմեկ, յոթանասուներկու:

3. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նվագախմբում հոբոյ նվագող չկա:
Բ) Խոյակի վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը հետիոտնի համար է:
Դ) Ռադիոյում հաղորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե) Թեորեմը կարելի է ապացուցել:
4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:
Եղբայրս այսոր յոթ անգամ ընկավ:
Մայրիկս իմ ձեռքին յոդ քսեց:

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն և այո բառերը:
-Մայրիկ նոյեմբերը աշնան վերջին ամիսն է:
-Արդյոք դա այդպես է:
-Այո:
-Աշնանը թափվում են միլիոնի չափ տերևներ;

Մայրենի

7-10 նախադասությամբ պատմիր, թե ինչն է  քեզ համար ամենավատ բանը, համաձա՞յն ես, որ մենակ մարդը միշտ էլ անուժ է, և ի՞նչ է երջանկությունը քեզ համար:

Ինձ համար ամենավատ բանը դա ընկերուհիներիս և եղբորս հետ կռվելն է, որովհետև եթե ես կռվեմ նրանց հետ ես կմնամ մենակ և կտխրեմ նաև վատ կլինի, եթե նրանք էլ տխրեն:Ես հաճախ եմ կռվում ընկերուհիներիս հետ, որովհետև ես անընդհատ նեղանում եմ ամեն փոքրիկ բանից իսկ կռվում եղբորս հետ, որովհետև ես
միամիտ նրան բան եմ ասում և նրա դեմքըւ դառնում է տարօրինակ դեմք:Ես երջանիկ կլինեմ այն ժամանակ, երբ ես եղբայրս և ընկերուհիներս չկռվենք և ընկերուհիներս գան մեր տուն ու ուրախ խաղ խաղալ:

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы